Formularz zgłoszenia uczestnictwa
w Siódmym Wojewódzkim Konkursie Artystycznym ,,7 Talent"

Instrukcja wypełniania formularza

  • Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z regulaminem konkursu.
  • Na jednym formularzu zgłoszeniowym należy zgłośić tylko jeden występ.
  • Zalecane jest wypełnienie wszystkich pól w formularzu.
  • Pliki audio należy przesyłać w formacie MP3.
  • Zgłoszenia zawierające błędne lub niekompletne informacje będą odrzucane.
  • W przypadku wysłania formularza z błędami prosimy o jego ponowne wypełnienie z adnotacją o błędzie.

Uczestnicy

Imię i nazwisko oraz wiek uczestnika (uczestników)
Adres e-mail i telefon kontaktowy (tylko do użytku koniecznego w/s konkursu)
Adres e-mail
Telefon kontaktowy:
Kategoria artystyczna:
Liczba osób(wraz z opiekunem i instruktorem)

Szkoła/placówka

Dokładna nazwa i adres reprezentowanej szkoły (placówki)
E-mail szkoły (placówki):
Telefon szkoły (placówki):

Instruktor

Imię i nazwisko instruktora (konieczne do wypisania podziękowania):
Adres e-mail instruktora:
Telefon kontaktowy instruktora:

Opiekun

Imię i nazwisko opiekuna:
Adres e-mail opiekuna:
Telefon kontaktowy opiekuna:

Szczegóły dotyczące prezentacji:

Utwór przygotowany na przegląd:
Załącz plik MP3:
tytuł, autor tekstu, muzyki, choreografii itp.
Czas trwania prezentacji:
Wymagania techniczne, potrzeby sceniczne (i inne uwagi):
UWAGA! W przypadku prezentacji zespołowej oraz indywidualnej uczestników z jednej placówki, należy określić czas przerwy pomiędzy występami (np. w celu zmiany kostiumu)

Dodatkowe informacje

Krótka charakterystyka uczestnika:
Rezerwacja obiadów (podać liczbę)